Thông báo thu hồi sản phẩm thực phẩm
loading...
10:09 12/10/2017

Cục An toàn thực phẩm quyết định thu hồi hiệu lực giấy công bố phù hợp quy định ATTP số 19330/2015/ATTP-XNCB đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bogan actiso forte của công ty cổ phần dược phẩm liên doanh Việt Pháp.

Ngày 10/10/2017, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đã ban hành Quyết định số 786/QĐ-ATTP về việc thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm số 19330/2015/ATTP-XNCB ngày 06/8/2015 đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bogan actiso forte, Sản phẩm của Công ty cổ phần dược phẩm liên doanh Việt Pháp. Đồng thời, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty không được sản xuất, kinh doanh sản phẩm nói trên và tiến hành thu hồi các lô sản phẩm sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bogan actiso forte có nhãn vi phạm đang lưu thông trên thị trường theo quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BYT ngày 30/36/2016 quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm ATTP thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Tĩnh

Ý kiến bạn đọc