Năm 2020

Stt Tên sản phẩm Hiệu Cơ sở Địa chỉ Số cấp Ngày cấp Ngày hết hạn
1 Bản tự công bố sản phẩm: Nước uống đóng chai GÔN SEN Hộ sản xuất, kinh doanh: Hiếu tuyết Tổ dân phố 18, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh Số tự công bố: 01/HT/2020 2020-11-27
2 Bản tự công bố sản phẩm: Thực phẩm bổ sung Sữa bò tiệt trùng có đường nhãn hiệu Thai - Denmark Công ty TNHH MTV Đức Quân Tổ dân phố 4, thị trấn Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh Số tự công bố: 03/MTVĐQ-CBSP/2020 2020-11-27
3 Bản tự công bố sản phẩm: Thực phẩm bổ sung Sữa bò tiệt trùng không đường nhãn hiệu Thai - Denmark Công ty TNHH MTV Đức Quân Tổ dân phố 4, thị trấn Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh Số tự công bố: 02/MTVĐQ-CBSP/2020 2020-11-27
4 Bản tự công bố sản phẩm: Nước uống đóng chai Aquafamily Trang Dương Hộ kinh doanh: Võ Tá Mậu Tổ dân phố 4, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh Số tự công bố: 01-CBCL/Aquafamily Trang Dương/2020 2020-11-27
5 Bản tự công bố sản phẩm: Nước uống đóng chai AQUARTU Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Bảo Nam Số 343, đường Huy Cận, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Số tự công bố: 01/BN/2020 2020-07-09
6 Bản tự công bố sản phẩm: Thực phẩm bổ sung sữa bột nguyên kem NIdo CÔNG TY CP PHÚ KHẢI TUẤN Tầng 19 Tòa nhà Vinhomes New Center, đường Hàm Nghi, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Số tự công bố: 03/PHUKHAITUAN/2020 2020-06-18
7 Bản tự công bố sản phẩm: Thực phẩm bổ sung sữa bột nguyên kem uống liền Nido CÔNG TY CP PHÚ KHẢI TUẤN Tầng 19 Tòa nhà Vinhomes New Center, đường Hàm Nghi, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Số tự công bố: 02/PHUKHAITUAN/2020 2020-06-18
8 Bản tự công bố sản phẩm: Thực phẩm bổ sung sữa bột nguyên kem Lactel CÔNG TY CP PHÚ KHẢI TUẤN Tầng 19 Tòa nhà Vinhomes New Center, đường Hàm Nghi, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Số tự công bố: 01/PHUKHAITUAN/2020 2020-06-18
9 Tên sản phẩm: Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi Physiolac No 3 900gm CÔNG TY CP PHÚ KHẢI TUẤN Tầng 19 Tòa nhà Vinhomes New Center, đường Hàm Nghi, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Số: 16/2020/ĐKSP 2020-05-25
10 Tên sản phẩm: Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi France Lait 3 900gm CÔNG TY CP PHÚ KHẢI TUẤN Tầng 19 Tòa nhà Vinhomes New Center, đường Hàm Nghi, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Số: 15/2020/ĐKSP 2020-05-25
11 Tên sản phẩm: Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 6 đến 12 tháng tuổi Physyolac AR 2 leite Lact 6-12 M 900gm CÔNG TY CP PHÚ KHẢI TUẤN Tầng 19 Tòa nhà Vinhomes New Center, đường Hàm Nghi, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Số: 14/2020/ĐKSP 2020-05-25
12 Tên sản phẩm: Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 6 đến 12 tháng tuổi France Lait 2 900gm CÔNG TY CP PHÚ KHẢI TUẤN Tầng 19 Tòa nhà Vinhomes New Center, đường Hàm Nghi, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Số: 13/2020/ĐKSP 2020-05-25
13 Tên sản phẩm: Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ 6 đến 12 tháng tuổi Novalac 2 800gm Leite de Transicao em po CÔNG TY CP PHÚ KHẢI TUẤN Tầng 19 Tòa nhà Vinhomes New Center, đường Hàm Nghi, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Số: 12/2020/ĐKSP 2020-05-25
14 Tên sản phẩm: Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ 6 đến 12 tháng tuổi Novalac 2 800gm Premium CÔNG TY CP PHÚ KHẢI TUẤN Tầng 19 Tòa nhà Vinhomes New Center, đường Hàm Nghi, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Số: 11/2020/ĐKSP 2020-05-25
15 Tên sản phẩm: Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 12 tháng tuổi Nutriben No 3 800gm CÔNG TY CP PHÚ KHẢI TUẤN Tầng 19 Tòa nhà Vinhomes New Center, đường Hàm Nghi, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Số: 10/2020/ĐKSP 2020-05-25
16 Tên sản phẩm: Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 0 đến 6 tháng tuổi France Lait 1 900gm CÔNG TY CP PHÚ KHẢI TUẤN Tầng 19 Tòa nhà Vinhomes New Center, đường Hàm Nghi, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Số: 09/2020/ĐKSP 2020-05-25
17 Tên sản phẩm: Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 6 đến 12 tháng tuổi Nutriben No 2 800gm CÔNG TY CP PHÚ KHẢI TUẤN Tầng 19 Tòa nhà Vinhomes New Center, đường Hàm Nghi, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Số: 08/2020/ĐKSP 2020-05-25
18 Tên sản phẩm: Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 0 đến 6 tháng tuổi Nutriben No 1 800gm CÔNG TY CP PHÚ KHẢI TUẤN Tầng 19 Tòa nhà Vinhomes New Center, đường Hàm Nghi, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Số: 07/2020/ĐKSP 2020-05-25
19 Tên sản phẩm: Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 6 đến 12 tháng tuổi Nan No 2 CÔNG TY CP PHÚ KHẢI TUẤN Tầng 19 Tòa nhà Vinhomes New Center, đường Hàm Nghi, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Số: 06/2020/ĐKSP 2020-05-25
20 Tên sản phẩm: Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi Nan No 3 800gm. CÔNG TY CP PHÚ KHẢI TUẤN Tầng 19 Tòa nhà Vinhomes New Center, đường Hàm Nghi, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Số: 05/2020/ĐKSP 2020-05-25
21 Tên sản phẩm: Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi Aptamil 4 800gm CÔNG TY CP PHÚ KHẢI TUẤN Tầng 19 Tòa nhà Vinhomes New Center, đường Hàm Nghi, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Số: 04/2020/ĐKSP 2020-05-25
22 Tên sản phẩm: Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 9 đến 24 tháng tuổi Aptamil 3 800gm CÔNG TY CP PHÚ KHẢI TUẤN Tầng 19 Tòa nhà Vinhomes New Center, đường Hàm Nghi, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Số: 03/2020/ĐKSP 2020-05-25
23 Tên sản phẩm: Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 6 đến 9 tháng tuổi Aptamil 2 800gm CÔNG TY CP PHÚ KHẢI TUẤN Tầng 19 Tòa nhà Vinhomes New Center, đường Hàm Nghi, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Số: 02/2020/ĐKSP 2020-05-25
24 Tên sản phẩm: Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 0 đến 6 tháng tuổi Aptamil 1 800gm. CÔNG TY CP PHÚ KHẢI TUẤN Tầng 19 Tòa nhà Vinhomes New Center, đường Hàm Nghi, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Số: 01/2020/ĐKSP 2020-05-25
25 Bản tự công bố sản phẩm: Nước uống đóng chai Aquaplaza Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hạnh Thôn Hải Hà, xã Kỳ Ninh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh Số tự công bố: 01-CBCL/AQuaplaza/2020 2020-05-27
26 Bản tự công bố sản phẩm: Nước uống đóng chai Vietwar Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai Tuân Mai Thôn Kênh, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh Số tự công bố: 01/CBCL-TM/2020 2020-03-11