Ban lãnh đạo
loading...
10:59 16/08/2023

1. Lãnh đạo đơn vị

- Phó chi cục trưởng (Phụ trách): Bs CKI. Đào Thị Phương

- Phó chi cục trưởng: Thạc sĩ luật. Phạm Bá Quyền

2. Trưởng phó các phòng

- Trưởng phòng Nghiệp vụ: BS CKI. Võ Tá Thành

- Phó trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp: CN. Nguyễn Xuân Tuấn

Tin mới cập nhật

Ý kiến bạn đọc