Ban lãnh đạo
loading...
08:48 28/04/2017

1. Lãnh đạo đơn vị

- Chi cục Trưởng: Bs CKI. Phan Văn Hùng

-  Phó Chi cục Trưởng: Bs C KI . Đào Thị Phương

2. Trưởng  phó các phòng

- Trưởng phòng Hành chính&Tổng hợp: CN. Dương Thị Cần

- Trưởng phòng Nghiệp vụ : Bs CKI. Võ Tá Thành

- Phó Trưởng phòng Hành chính & Tổng hợp : CN. Nguyễn Xuân Tuấn

- Phó trưởng phòng Nghiệp vụ: Ths. Trần Hữu Hiệp

Tin mới cập nhật

Ý kiến bạn đọc