Danh bạ điện thoại
loading...
08:49 28/04/2017

Email: ccatvstp@hatinh.gov.vn hoặc ccatvstpht@gmail.com

Số điện thoại: 02393887675; Số Fax: 02393887685

Số điện thoại đường dây nóng: 0911376799

TT

Bộ phận

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lãnh đạo Chi cục

Đào Thị Phương

Phó chi cục trưởng (Phụ trách)

0916632989

2

Phạm Bá Quyền

Phó chi cục trưởng

0915064774

3

Phòng Hành chính – Tổng hợp

Nguyễn Xuân Tuấn

Phó trưởng phòng

0915416286

4

Võ Thị Hương Giang

Kế toán

0917056386

5

Lê Thị Thanh Hà

Chuyên viên

0915886186

6

Lương Thị Hà Liên

Chuyên viên

0913153104

7

Văn Thị Thủy

Chuyên viên

0915255472

8

Nguyễn Văn Đương

Lái xe

0913019613

9

Phòng Nghiệp vụ

Võ Tá Thành

Trưởng phòng

0913386777

10

Nguyễn Thị Hồng

Chuyên viên

0906541987

11

Nguyễn Thị Hoài Nam

Chuyên viên

0943335098

Ý kiến bạn đọc