Năm 2022

Stt Tên sản phẩm Hiệu Cơ sở Địa chỉ Số cấp Ngày cấp Ngày hết hạn
1 Nước uống đóng chai Núi Hồng Sông Lam Công ty TNHH VDTM cà SX Minh Khánh Xóm La Khê, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh Số tự công bố: 01-CBCL/Sông Lam Núi Hồng/2022 2022-07-27
2 Thực phẩm bổ sung: Nước tăng lực Kratingdaeng (Red Bull) Công ty TNHH TM xuất nhập khẩu sản xuất quốc tế chất lượng cao Xóm Làng Chè, xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh Số tự công bố: 10/CLC/2022 2022-11-01
3 Nước uống đóng chai Asuca Hộ kinh doanh Trần Quốc Thôn Hoa Du, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh Số tự công bố: 01/Hộ kinh doanh Trần Quốc/2022 2022-05-30
4 Nước uống đóng chai Thiên Lý Hộ sản xuất, kinh doanh Bùi Xuân Tịnh Thôn Đông Hà, xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh Số tự công bố: 01/Hộ SXKD Bùi Xuân Tịnh/2022 2022-04-26
5 Nước uống đóng chai Culay Hồng Lĩnh Hộ sản xuất, kinh doanh Hồ Phúc Tình Xóm Cứu Quốc, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Số tự công bố: 01/HỘ SXKD HỒ PHÚC TÌNH/2022 2022-04-12
6 Nước uống đóng chai Tuệ Mẫn Cơ sở sản xuất Nước uống đóng chai Tuệ Mẫn Thôn Ngọc Lâm, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Số tự công bố: 01/CSSX TUỆ MÂN/2022 2022-03-31
7 Nước uống đóng chai Victory Hộ sản xuất, kinh doanh Việt Ly Thôn Quý Hòa, xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh Số tự công bố: 01/HKD VIỆT LY/2022 2022-03-24
8 Nước uống đóng chai Quang Sơn Cơ sở sản xuất Nước uống đóng chai Quang Sơn Thôn 1, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh Số tự công bố: 01/HKD QUANG SƠN/2022 2022-03-09
9 Nước uống đóng chai Amy Cơ sở sản xuất Vương Kiệt Thôn Thượng Lội, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Số tự công bố: 01/HKD VƯƠNG KIỆT/2022 2022-03-07
10 Bao bì , dụng cụ từ nhựa PET (Bình PET) Cơ sở sản xuất Tân Thủy Thôn Nam Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Số tự công bố: 03/CSSX TÂN THỦY/2022 2022-01-18
11 Bao bì , dụng cụ từ nhựa PET (Chai PET) Cơ sở sản xuất Tân Thủy Thôn Nam Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Số tự công bố: 02/CSSX TÂN THỦY/2022 2022-01-18
12 Nước uống đóng chai Tân Thủy Cơ sở sản xuất Tân Thủy Thôn Nam Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Số tự công bố: 01/CSSX TÂN THỦY/2022 2022-01-18