Bộ hồ sơ mẫu

Stt Tên hồ sơ Tệp mẫu Tệp hướng dẫn Ghi chú
1 Nhà hàng, khách sạn Tệp mẫu Tệp hướng dẫn
2 căng tin Tệp mẫu Tệp hướng dẫn
3 Quán ăn Tệp mẫu Tệp hướng dẫn
4 Đá lạnh Tệp mẫu Tệp hướng dẫn
5 sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai Tệp mẫu Tệp hướng dẫn
6 Sản xuất thực phẩm chức năng Tệp mẫu Tệp hướng dẫn