Năm 2013

Stt Tên sản phẩm Hiệu Cơ sở Địa chỉ Số cấp Ngày cấp Ngày hết hạn
1 Rượu Nhung Hươu BS 33% Vol HTX làng nghề Rượu Văn lâm xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 11/2013/YTHT-XNCB 2013-12-25 2016-12-25
2 Rượu Quý Lộc 19,5% Vol Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh Số 167, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh 10/2013/YTHT-XNCB 2013-12-25 2016-12-25
3 Bánh mỳ Sand Wich 400g Hộ sản xuất, kinh doanh Mai Quý Số 27, đường 26/3, thành phố Hà Tĩnh 09/2013/YTHT-XNCB 2013-12-12 2016-12-12
4 Kẹo cu đơ Phong Nga Cơ sở sản xuất kẹo cu đơ Phong Nga Số 37, quán Gạc,xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 08/2013/YTHT-XNCB 2013-11-29 2016-11-29
5 Nước mắm Thu Hùng Hợp tác xã dịch vụ chế biến thủy hải sản Thu Hùng Xã Cẩm Nhượng, huyện cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 07/2013/YTHT-XNCB 2013-08-26 2016-08-26
6 Ruốc bông Hộ sản xuất, kinh doanh Nguyễn Văn Hiền Khối 3, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh 06/2013/YTHT-XNCB 2013-07-01 2016-07-01
7 Ruốc bông Thịt Lợn Hộ sản xuất, kinh doanh Nguyễn Văn Hiền Khối 3, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh 05/2013/YTHT-XNCB 2013-07-01 2016-07-01
8 Kem hộp Hòa Bình Cơ sở sản xuất Kem Hòa Bình Số 01, ngõ 07, đường Trần Phú, thành phố hà Tĩnh 04/2013/YTHT-XNCB 2013-06-28 2016-06-28
9 Kem que Hòa Bình Cơ sở sản xuất Kem Hòa Bình Số 01, ngõ 07, đường Trần Phú, thành phố hà Tĩnh 03/2013/YTHT-XNCB 2013-06-28 2016-06-28
10 Trà Gừng Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh Số 167, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh 02/2013/YTHT-XNCB 2013-01-28 2016-01-28
11 Rượu nếp Sâm Nhung Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh Số 167, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh 01/2013/YTHT-XNCB 2013-01-28 2016-01-28
12 Rượu nếp BS 39% Vol HTX làng nghề Rượu Văn lâm xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 17/2013/YTHT-TNCB 2013-12-10 2016-12-10
13 Rượu nếp BS 34% Vol HTX làng nghề Rượu Văn lâm xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 16/2013/YTHT-TNCB 2013-12-10 2016-12-10
14 Rượu nếp BS 29% Vol HTX làng nghề Rượu Văn lâm xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 15/2013/YTHT-TNCB 2013-12-11 2016-12-11
15 Rượu nếp Thanh Linh Hộ sản xuất, kinh doanh Phan Thị Hạnh Xóm Đại Lợi, xã Đức Thanh, huyên Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 14/2013/YTHT-TNCB 2013-11-25 2016-11-25
16 Nước uống đóng chai EVENT Hộ sản xuất, kinh doanh Tô Minh Ngọ Tiểu Khu 9, khối phố Hưng Lợi, thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 13/2013/YTHT-TNCB 2013-11-01 2016-11-01
17 Nước uống đóng chai Thảo Nguyên HTX Dịch vụ và Thương mại Tổng Hợp xã Cẩm Trung Thôn 7, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 11/2013/YTHT-TNCB 2013-09-05 2016-09-05
18 Nước uống đóng chai Hoành Sơn Hộ sản xuất, kinh doanh Trần Khắc Giang Xóm 10, xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 09/2013/YTHT-TNCB 2013-07-26 2016-07-26
19 Rượu nếp Hà Anh 29,5% Vol Công ty TNHH Rượu và Nước giải khát Hà Anh Thôn Đông Vĩnh, xã Song Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 08/2013/YTHT-TNCB 2013-06-20 2016-06-20
20 Rượu nếp Hà Anh 39,5% Vol Công ty TNHH Rượu và Nước giải khát Hà Anh Thôn Đông Vĩnh, xã Song Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 07/2013/YTHT-TNCB 2013-06-20 2016-06-20
21 Nước uống đóng chai Aqua plaza Công ty TNHH Khánh Mạnh Phát Xóm Xuân Hải, xã Kỳ Ninh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 06/2013/YTHT-TNCB 2013-06-17 2016-06-17
22 Rượu nếp Hương Bộc 39,5% Vol Công ty Cổ phần Hương Bộc Xóm Hương Mỹ, xã Thạch Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 05/2013/YTHT-TNCB 2013-05-29 2016-05-29
23 Rượu nếp Hương Bộc 35% Vol Công ty Cổ phần Hương Bộc Xóm Hương Mỹ, xã Thạch Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 04/2013/YTHT-TNCB 2013-05-29 2016-05-29
24 Rượu nếp Hương Bộc 30% Vol Công ty Cổ phần Hương Bộc Xóm Hương Mỹ, xã Thạch Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 03/2013/YTHT-TNCB 2013-05-29 2016-05-29
25 Nước uống đóng chai Thiên Hà Công ty TNHH Liên Tuấn Xóm Đông Hạ, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 02/2013/YTHT-TNCB 2013-05-28 2016-05-28
26 Nước uống đóng chai Long Tương Hộ sản xuất, kinh doanh Thân Văn Anh Xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 01/2013/YTHT-TNCB 2013-04-02 2016-04-02