Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024
loading...
08:16 05/01/2024

Thực hiện Văn bản số 1540/KH-BCĐTƯATTP ngày 13/12/2023 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm (ATTP) triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024; Ngày 03/01/2024, Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh ATTP tỉnh đã ban hành Văn bản số 05/CV-BCĐ, KH số 22/ KH-BCĐ ngày 04/0 1/202 4 về việc bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024.

Theo đó, Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về bảo đảm an toàn thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức cho người sản xuất chế biến, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm.

- Tổ chức, triển khai hoạt động kiểm tra liên ngành, chuyên ngành đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Phát hiện sớm và xử lý nghiêm các hành vi và sản phẩm vi phạm về an toàn thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật. Công khai các hành vi vi phạm, kết quả xử lý vi phạm  trên các phương tiện thông tin để cảnh báo kịp thời cho cộng đồng.

- Chuẩn bị sẵn sàng các phương án, lực lượng và trang thiết bị để triển khai hiệu quả các biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả khi xảy ra các sự cố về an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

2. Giao Sở Y tế (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh) xây dựng Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024, ủy quyền Giám đốc Sở, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh ký ban hành Kế hoạch; Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện và chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện theo phân cấp.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động thành viên, hội viên, nhân dân triển khai thực hiện và giám sát việc thực hiện nội dung này.

Chi tiết theo đường link

Ý kiến bạn đọc