Kế hoạch Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019
loading...
15:36 06/03/2019

Ban chỉ đạo Trung ương về An toàn thực phẩm vừa ban hành Kế hoạch số 210/KHBCĐTUwATTP ngày 04/3/2019 Kế hoạch Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019

Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới.

Căn cứ thực tế công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong thời gian qua và dự báo diễn biến tình hình năm 2019. Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 (sau đây gọi tắt là Tháng hành động) sẽ được triển khai như sau:

Ý kiến bạn đọc