Thông điệp truyên truyền "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022
loading...
10:13 12/04/2022

Ngày 18/3/2022, Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm ban hành Kế hoạch số 375/KH-BCĐTƯATTP về triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 với chủ đề “Tiếp tục năng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới”.

Kế hoạch đề ra nhằm mục tiêu: Tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm; tăng cường truyền thông quảng bá sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản bảo đảm chất lượng, an toàn. Đề cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong việc thực thi pháp luật về ATTP.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát ATTP nông, lâm, thủy sản; kiểm tra, giám sát ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ. Nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về ATTP và giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm; kịp thời xử lý các sự cố mất ATTP khi xảy ra trên địa bàn.

Tăng cường xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP và giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.

Tải nội dung dưới link bài viết này.

Ý kiến bạn đọc