Năm 2018

Stt Tên cơ sở Địa chỉ Số cấp Loại hình Ngày cấp Ngày hết hạn Ghi chú
1 Nhà hàng Hà Nam Sơn - Công ty TNHH Hà Nam Sơn Tiến Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh 11/2018/ATTP-CNĐK Kinh doanh dịch vụ ăn uống 2018-03-27 2021-03-27
2 Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai Lariver Thôn Đại Đồng - Thạch Long -Thạch Hà - Hà Tĩnh 10/2018/ATTP-CNĐK Sản xuất nước uống đóng chai 2018-03-19 2021-03-19
3 Bếp ăn nuôi dưỡng – Trung tâm điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội Hà Tĩnh Thạch Bằng - Lộc Hà - Hà Tĩnh 09/2018/ATTP-CNĐK Kinh doanh dịch vụ ăn uống 2018-02-09 2021-02-09
4 Bếp ăn nuôi dưỡng – Trung tâm điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội Hà Tĩnh Thạch Hạ, TP. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh 08/2018/ATTP-CNĐK Kinh doanh dịch vụ ăn uống 2018-02-09 2021-02-09
5 Cửa hàng Gâm Fruit 1 – Công ty CP Gama Miền Trung Số 15B, đường Hàm Nghi, TP. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh 07/2018/ATTP-CNĐK Kinh doanh hoa quả tươi và dịch vụ ăn uống 2018-02-06 2021-02-06
6 Công ty CP Song Ngư Sơn Giang Đình Du thuyền Giang Đình Cổ Độ, TT. Nghi Xuân - Nghi Xuân - Hà Tĩnh 05/2018/ATTP-CNĐK Kinh doanh dịch vụ ăn uống 2018-01-12 2021-01-12
7 Nhà hàng Gà tắc Công Đoàn - Công ty TNHH Khách sạn du lịch Công đoàn Thiên Cầm Hà Tĩnh Số 06, ngõ 455, đường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh 04/2018/ATTP-CNĐK Kinh doanh dịch vụ ăn uống 2018-01-12 2021-01-12
8 Nhà hàng Vạn Chài - Công ty TNHH TM Dịch vụ tổng hợp Toàn Quốc KP Hưng Lợi, P. Sông Trí, TX. Kỳ Anh - Hà Tĩnh 03/2018/ATTP-CNĐK Kinh doanh dịch vụ ăn uống 2018-01-12 2021-01-12
9 Công ty TNHH TM Dịch vụ tổng hợp Phú Toàn Thôn Xuân Thọ - Kỳ Tân - Kỳ Anh - Hà Tĩnh 02/2018/ATTP-CNĐK Kinh doanh dịch vụ ăn uống 2018-01-12 2021-01-12
10 Nhà hàng Ngoại Thương II - Công ty CP xây dựng thương mại Tuyết Anh Thôn Tân Thọ -Kỳ Đồng - Kỳ Anh - Hà Tĩnh 01/2018/ATTP-CNĐK Kinh doanh dịch vụ ăn uống 2018-01-02 2021-01-02