CƠ CẤU TỔ CHỨC:
loading...
08:08 12/10/2017

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Tĩnh đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 2009 theo Quyết định số 1885/QĐ-UBND ngày 8/7/2008 của UBND tĩnh Hà Tĩnh về việc thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Tĩnh. Ngày 14/6/2021 UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 2329/QĐ-UBND về việc quy định cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, trực thuộc Sở Y tế. Theo đó, cơ cấu Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm gồm có 02 phòng gồm: Phòng Hành Chính - Tổng hợp và phòng Nghiệp vụ, hiện có 13 biên chế.

TT

Bộ phận

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lãnh đạo Chi cục

Đào Thị Phương

Phó chi cục trưởng (Phụ trách)

0916632989

2

Phạm Bá Quyền

Phó chi cục trưởng

0915064774

3

Phòng Hành chính – Tổng hợp

Nguyễn Xuân Tuấn

Phó trưởng phòng

0915416286

4

Võ Thị Hương Giang

Kế toán

0917056386

5

Lê Thị Thanh Hà

Chuyên viên

0915886186

6

Lương Thị Hà Liên

Chuyên viên

0913153104

7

Văn Thị Thủy

Chuyên viên

0915255472

8

Nguyễn Văn Đương

Lái xe

0913019613

9

Phòng Nghiệp vụ

Võ Tá Thành

Trưởng phòng

0913386777

10

Nguyễn Thị Hồng

Chuyên viên

0906541987

11

Nguyễn Thị Hoài Nam

Chuyên viên

0943335098

Tin mới cập nhật

Ý kiến bạn đọc