CƠ CẤU TỔ CHỨC:
loading...
08:08 12/10/2017

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Tĩnh đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 2009 theo Quyết định số 1885/QĐ-UBND ngày 8/7/2008 của UBND tĩnh Hà Tĩnh về việc thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Tĩnh. Ngày 14/6/2021 UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 2329/QĐ-UBND về việc quy định cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, trực thuộc Sở Y tế. Theo đó, cơ cấu Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm gồm có 02 phòng gồm: Phòng Hành Chính - Tổng hợp và phòng Nghiệp vụ, hiện có 13 biên chế.

TT

Bộ phận

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lãnh đạo Chi cục

Phan Văn Hùng

Chi cục trưởng

0903457269

2

Đào Thị Phương

Phó chi cục trưởng

0916632989

3

Phòng Hành chính – Tổng hợp

Dương Thị Cần

Trưởng phòng

0917898786

4

Nguyễn Xuân Tuấn

Phó trưởng phòng

0915416286

5

Võ Thị Hương Giang

Kế toán

0917056386

6

Lương Thị Hà Liên

Chuyên viên

0913153104

7

Văn Thị Thủy

Chuyên viên

0915255472

8

Nguyễn Văn Đương

Lái xe

0913019613

9

Phòng Nghiệp vụ

Võ Tá Thành

Trưởng phòng

0913386777

10

Trần Hữu Hiệp

Phó trưởng phòng

0914727222

11

Nguyễn Thị Hồng

Chuyên viên

0906541987

12

Lê Thị Thanh Hà

Chuyên viên

0915886186

13

Nguyễn Thị Hoài Nam

Chuyên viên

0943335098

Tin mới cập nhật

Ý kiến bạn đọc